Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Kiadványok

AZ ALKALMAZOTT KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORT kiadványai

Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben. A kommunikáció oktatása 11. Szerk.: H. Tomesz Tímea. Lektorálta: Raátz Judit. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2019. ISSN 2062-5804, ISBN 978-615-5743-93-1 (193 oldal)

Kommunikációs tudatosság – médiatudatosság. A kommunikáció oktatása 10. Szerkesztette: H. Varga Gyula. Lektorálta: Szalay Györgyi. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2018. ISSN 2062-5804, ISBN 978-615-5743-42-9 (252 oldal)

Sajtónyelv – médianyelv. Kutatás, elemzés, dokumentumok. Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. ISBN 978-615-5562-89-1 (162 oldal)

A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban. A kommunikáció oktatása 9. Szerkesztette: Szőke-Milinte Enikő. Lektorálta: Andok Mónika. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2017. ISSN 2062-5804 ISBN 978-615-5562-93-8 (170 oldal)

Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában. A kommunikáció oktatása 8. Szerk.: H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula. Lektorálta: Balázs László. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2016. oldal. ISSN 2062-5804; ISBN 978-615-5562-49-5 (160 oldal)

Fél évszázad a magyar nyelv szolgálatában. A magyar nyelv hete 1967–2016. Anyanyelvápolók Szövetsége – IKU – Inter Kft., Budapest, 2016. ISSN 2415-9204 ISBN 978-615-80424-0-6 (116 oldal)

H. Tomesz Tímea: A tartalomhoz forma. A tömegkommunikáció szövegfajtái történeti és pragmatikai keretben. Lektorálta: H. Varga Gyula. Pandora Könyvek. Líceum Kiadó, Eger, 2015. ISSN: 1787-9671 (172 oldal)

H. Varga Gyula: Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába. Második, átdolgozott kiadás. Lektorálta: Stefan Pongó, Sebestyén Árpád. Gramma Kiadó, Eger–Sárospatak. 2015. ISBN 978-963-12-2213-5 (114 oldal)

A kommunikációs készségfejlesztés eszköztára. A kommunikációban oktatása 7: Andok Mónika. Lektorálta: H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2015. ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5562-12-9 (283 oldal)

H. Varga Gyula: Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába. Lektorálta: Balázs László, H. Tomesz Tímea. Gramma Kiadó, Eger, 2015. ISBN: 978-963-12-1294-5 (154 lap)

A test szemiotikája. A 11. Semiotica Agriensis tanulmányai. Szerk.: Balázs Géza. Magyar Szemiotikai Társaság, 2014, Budapest.

Emlékezet: ünnep – fesztivál. A 10. Semiotica Agriensis tanulmányai. Szerk.: Pölcz Ádám. Magyar Szemiotikai Társaság, 2013, Budapest.

A kommunikáció(s készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei. A kommunikációban oktatása 6. Szerk.: Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula. Lektorálta: Szilágyi István. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2014. ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5351-53-2 (183 oldal)

Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Lektorálta: Hanák Zsuzsa. Főiskolai jegyzet. Gramma Kiadó, Eger, 2013. ISBN: 978-963-08-9258-2 (124 oldal)

Balázs László: A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei. Lektorálta: Hanák Zsuzsanna, H. Varga Gyula. Gramma Kiadó, Eger. 2013. ISBN: 978-963-08-7444-1 (126 lap)

A hatékony kommunikáció. A kommunikáció oktatása 5. Szerkesztette: Balázs László – H. Varga Gyula. Lektorálta: Hanák Zsuzsa. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2013. (160 oldal) ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5351-02-0

Gasztroszemiotika – Az étkezés jelei. Szerk.: Balázs Géza, Balázs László és Veszelszki Ágnes) Magyar Szemiotikai Tanulmányok 27. MSzT – Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.

A kommunikációoktatás tartalmi kérdései. A kommunikáció és oktatása 4. Szerkesztette: H. Varga Gyula. Lektorálta: H. Tomesz Tímea. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2012. ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5079-52-08 (122 lap)

Korábbi kiadványaink

A kommunikációoktatás elvi és módszertani kérdései. A kommunikáció és oktatása 3. Szerkesztette: H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2011. ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5079-51-1 (124 lap)

H. Varga Gyula: Nyelvhasználat a médiában. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010. ISBN: 963-9292-37-0 (144 lap)

A kommunikációoktatás kontextusai. A kommunikáció oktatása 2. Szerk.: H. Varga Gyula. Lektorálta: Szőke-Milinte Enikő. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2010. ISBN: 978-973-9908-66-6 Ö, ISBN: 978-973-9908-67-3 (125 lap)

Az utazás szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Tanulmányok 22–23. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2010.

Tudatosság a kommunikációban. A kommunikáció oktatása 1. Szerk.: H. Varga Gyula. Lektorálta: Forgó Sándor. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2009. ISSN: 2062-5804, ISBN: 978-615-5562-12-9 (115 lap)

A médianyelv bulvárosodása. Tanulmányok a kommunikációkutatás köréből. Szerk.: H. Varga Gyula. EKF Tudományos Közlemények, XXXVI. Líceum Kiadó, Eger, 2009. (157 oldal)

Ikonikus fordulat a kultúrában. Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 18-19. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2009. (497 oldal)

Az abdukció. Az abdukció logikája, szemiotikája. Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula) Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 16–17. Líceum Kiadó, Budapest-Eger, 2008. (362 oldal)

Káros médiatartalmak. Szerk.: Balázs Géza – H. Varga Gyula. DUE, Budapest – Líceum Kiadó, Eger. 2008. ISBN: 978-963-9417-91-5 (135 oldal)

Kommunikáció és szövegkutatás. Tanulmányok a kommunikációkutatás köréből. Szerk.: H. Varga Gyula. EKF Tudományos Közlemények, XXXIV. Líceum Kiadó, Eger, 2007. (235 oldal)

Szemiotika és tipológia. A komplex jelek kutatása. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 12–14. Líceum Kiadó, Budapest-Eger, 2007. (308 oldal)

A magyar nyelv hete 1967–2006. Az anyanyelvi ismeretterjesztés négy évtizede. Szerk.: H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, Eger, 2007. ISBN: 978-963-06-2326-1

Társadalom és jelek. Szerk.: Balázs Géza és H. Varga Gyula. Magyar Szemiotikai Tanulmányok, 10–11. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2006. (277 oldal)

A magyar szemiotika negyedfél évtized után. Szerk.: Balázs Géza, H. Varga Gyula és Veszelszki Ágnes. Budapest–Eger, 2005. (A Magyar Szemiotikai Társasággal közös kiadvány)

Magyar Szemiotikai Tanulmányok 7–8. Líceum Kiadó, Budapest–Eger, 2005. (A Magyar Szemiotikai Társasággal közös kiadvány) (296 lap.)

Kommunikáció és nyelvhasználat. Szerk.: H. Varga Gyula. Líceum Kiadó, Eger, 2004. (173 lap)

Ismeretek a nyelvről. Szerk.: H. Varga Gyula. Diamond Kiadó, Eger, 2003. ISBN: 963-9292-37-0 (228 lap)

Kommunikáció: elmélet és gyakorlat. Szerk.: H. Varga Gyula. EKF Tudományos Közlemények, XXIX. Líceum Kiadó, Eger, 2002. (262 lap.)

H. Varga Gyula: Kommunikációs ismeretek. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2001. ISBN: 978-963-9417-91-5 (238 lap)

Minerva küszöbén. Szerk.: H. Varga Gyula. EKF Tudományos Közlemények. Líceum Kiadó, Eger, 2001.


< Vissza