Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A kutatócsoport tagjai

Prof. dr. Aczél Petra egyetemi tanár

Nyelvész, kommunikációkutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézetének igazgatója, a Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola törzstagja.

Kutatási területe: klasszikus és modern retorika, közéleti-meggyőző kommunikáció, újmédia és tudatos médiamagatartás. Nemzetközi és hazai folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja, elnöke, hazai és nemzetközi konferenciák meghívott előadója. Résztvevője, irányítója több hazai és nemzetközi kutatási projektnek. Több mint száz magyar és angol nyelvű tudományos-szakmai közleménye, tanulmánya jelent meg.

Főbb munkái: Retorika. A szóból épült gondolat (2001), Retorika (2004, társszerzőkel), Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány (2009), Médiaretorika (2012), Műveljük a médiát! (2015, társszerzőkkel), Retorika Neked van igazad? Érvelés és meggyőzés a gyakorlatban (2017).

   Dr. habil Andok Mónika egyetemi docens

Tanszékvezető egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikációtudományi Tanszékén.

Kutatási területe: általános kommunikációelmélet, közösségi média, médiaműfajok szövegtipológiai kutatása.

Főbb munkái: A hírek története (2013), Műveljük a médiát! (társszerzőkkel, 2015), Digitális média és mindennapi élet (2016), A kommunikáció rituális elmélete (2017).

 Dr. Balázs László intézetvezető egyetemi docens

Intézetigazgató egyetemi docens a Dunaújvárosi Egyetemen, tréner, coach.

Kutatási területe: szervezetpszichológia, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia, lelki állóképesség, készségfejlesztés módszertana, különös tekintettel a vezetői készségek fejlesztésére.

Főbb munkái: A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei (2013), Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben (2014), Organizational culture and emotional intelligence in school (2014).

 

 

Dr. Hulyák-Tomesz Tímea főiskolai docens

Főiskolai docens az Eszterházy Károly Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékén, nyelvész, kommunikációs szakember.

Kutatási területe: a médiaszövegek vizsgálata, sportkommunikáció, kommunikációs készségfejlesztés.

Főbb munkái: A kommunikáció elmélete és gyakorlata (2013), A tartalomhoz forma (2015), A sportkommunikáció elmélete (2018).

 

 


Dr. habil Révész László egyetemi docens

Testnevelő tanár, neveléstudományi bölcsész, intézetigazgató-helyettes az Eszterházy Károly Egyetem Sporttudományi Intézetében, módszertani fejlesztő.

Kutatási területe: a testnevelés-tanítás módszertana, a testnevelés tantervi kérdései. Több fejlesztésben részt vett. Része volt a testnevelés tartalmi szabályzóinak kidolgozásában. Pedagógus továbbképzések kidolgozója és trénere.

Főbb munkái: A testnevelés tanításának didaktikai alapjai (2015), Tudományos alapok a testnevelés tanításához (2015), Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT). Tanítási-tanulási stratégia (2019).

 

 

Dr. Szőke-Milinte Enikő egyetemi docens 

Nevelés- és kommunikációkutató, intézetvezető egyetemi docens (PPKE VJTK).

Kutatási területe: pedagógiai kommunikáció, konfliktuskezelés, médiatanár-képzés, személyközi kommunikáció. A tanárképzésben pedagógiai kommunikációs gyakorlatokat, médiapedagógiát, mozgókép- és médiaismeret módszertanát, valamint a kreatív médiafeladatok tervezését oktatja.

Főbb munkái: A kommunikációs kompetencia fejlesztése (2005), Konfliktuskezelés és pedagógusmesterség (2006), Üzleti kommunikáció (társszerzővel, 2010). Stratégiák a mozgókép -és médiaismeret tanításában (2016).

Tomori Tímea doktorandusz 

Nyíregyházi Egyetem Magyar Nyelvészeti Intézetének tanársegédje.

Kutatási területe: a kommunikációs kompetencia mint transzverzális kompetencia megjelenése a tantervekben és a középiskolai pedagógiai gyakorlatban, tanításmódszertan, szakképzés és kompetenciafejlesztés.

Főbb munkái: Korlátok és lehetőségek a kommunikációs kompetencia fejlesztésében (2017), Merre tart(hat) az iskola? – Az információs műveltség korának lehetőségei az oktatási kultúrában (2018), Az információs műveltség szerepe az oktatásban (2018).

 

Dr. H. Varga Gyula ny. főiskolai tanár, a kutatócsoport vezetője

H. Varga Gyula nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, az egri Eszterházy Károly Egyetem (1979–2017) és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem (1998–2012) nyugalmazott tanára.

Kutatási területe: magyar grammatika, személyközi kommunikáció, kommunikációs kompetencia.

Főbb munkái: Kommunikációs ismeretek (2001), Nyelvi kultúra (2010), Nyelvhasználat a médiában (2010), Bevezetés a magyar nyelv morfológiájába (2014), Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába (2015), A kommunikációs kompetencia fejlesztése a pedagógiai munkában. Segédlet kommunikációtanárok számára (2016).


< Vissza