Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport

Rólunk

Célja olyan önálló, interdiszciplináris kutatások szervezése, irányítása, amelyek a felső- és a közoktatásban a fiatal korosztály kommunikációs kultúráját, kommunikációs kompetenciáját hivatottak tudatosítani, fejleszteni. Törekszik a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására elsősorban az oktatási programok és a gyakorlat, valamint az iskolai készségfejlesztés területén. Véleményt mond és állást foglal a kommunikáció oktatásának tartalmi, módszertani és oktatásszervezési kérdéseiben. Tevékenysége, témái szervezésénél figyelembe veszi az intézmény és a helyi társadalom igényeit, a hazai kutatások meghatározó paradigmáit, a kormányzati és a regionális tervek által meghatározott irányokat, az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit és a globális kihívásokat.

Szakmai fórumot (konferenciák, tanácskozások szervezése, tanulmánykötetek, kiadványok készítése, tanácsadás stb.) biztosít a kommunikáció oktatásával és művelésével kapcsolatos feladatokhoz. Szakmai kapcsolatokat épít és ápol más hasonló szervezetekkel, intézményekkel: a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságával, a Magyar Szemiotikai Társaság kommunikációs szekciójával. Tagjai alapították a ma már szerte az országban közel száz tagot számláló Kommunikációs Nevelésért Egyesületet.

Legújabb partnere az EKE sárospataki Comenius Campusán megalakult Comenius Kommunikációs Kutatócsoport.

Az AKKU története

Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoportot (AKKU) 2012-ben az Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszék oktatói alapították. Tagjai oktatási és kutatási feladatokat egyaránt elláttak. Az alapítás távolabbi előzménye az volt, hogy a tanszék – és elődje a Kommunikáció Tanszék – oktatói rendszeresen tartottak belső szakmai vitákat, s ennek kívánt szervezeti keretet biztosítani a kutatócsoport.

A kutatócsoport volt a bölcsője a mára országossá nőtt Kommunikációs Nevelésért Egyesületnek. Közösen szervezik évente a Tudatosság a kommunikációban című konferenciákat, és jelentetik meg A kommunikáció oktatása című sorozatot.

Az AKKU társszervezete az Eszterházy Károly Egyetem sárospataki campusán működő Comenius Kommunikációs Kutatócsoport.

Alapító tagok: Aczél Petra, Andok Mónika, Balázs László, Bencze Lóránt, Tomesz Tímea, H. Varga Gyula, Viszlay Anita.

A kutatócsoport elérhetősége:
3300 Eger, Eszterházy tér 1. (302-es szoba)
Telefon: 520-400 / 2064-es mellék
E-mail: akku [@] uni-eszterhazy [.] hu
hvgy47 [@] gmail [.] com


< Vissza